URL: http://www.everk.it/index.php?clarence-bicknellClarence Bicknell

El: ęAŭtunoĽ

Mallaŭta voĉo de lí venonta vintro

tra nia norda lando ekmurmuras;

la floroj velkas sub ĉielo griza,

hirundamikoj aliloken kuras.

La gloro de lí somero jam finiĝis:

la fruktojn ni rikoltis kaj la grenojn;

nin kaptas iom da pensadí malgaja,

eĉ forgesante la pasintajn benojn.

[Ö]

Nek de lí printempo la mantelo verda,

nek de lísomerí la rozokrono suna,

valora la trenaĵon fajrsimilan,

la orbrodaĵon de lí vestarí aŭtuna.

Malmulto estas konata pri la anglo Clarence Bicknell (1842-1918) krom la fakto ke li estis anglikana ekspastro, doktoro pri matematiko, kaj ke lilonge vivis en Italio. Fakte li loĝis en Bordighera, aktivis i.a. kiel botanikisto kaj pentristo, kaj fondis la Muzeon de Okcidenta Ligurio, kiu ankoraŭ nun portas lian nomon. Lian amon al naturo atestas kaj lia vivo kaj liaj postrestintaj versaĵoj.


Lasta ĝisdatigo: 2011/05/12 - 16:14 - © EVA - Mauro Nervi