diakomedio.jpg

Salvatore Quasimodo: Homo de mia tempo

Uomo del mio tempo

Homo de mia tempo

Vi estas ankoraŭ tiu kun la ŝtono kaj la ĵetilo,
homo de mia tempo. Vi estis en la kajuto,
kun la malignaj flugiloj, la sundialoj de morto,
- mi vidis vin - en la ĉaro de fajro, ĉe la pendumiloj,
ĉe la rado de torturo. Mi vidis vin: estis vi,
kun via scienco ekzakta persvadita al ekstermo,
sen amo, sen Kristo. Vi mortigis ankoraŭ,
kiel ĉiam, kiel mortigis viaj patroj, kiel mortigis
la bestoj kiuj vidis vin por la unua fojo.
Kaj tiu sango odoras kiel en la tago
kiam unu frato diris al la alia frato:
"Ni iru al la kampoj." Kaj tiu eĥo frida, tenaca,
ĝis vi atingis, ene de via tago.
Forgesu, ho filoj, forgesu la patrojn;
iliaj tomboj alfundiĝas en cindro,
la nigraj birdoj, la vento, kovras ilian koron.

tradukis Baldur Ragnarsson

Uomo del mio tempo

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

verkis Salvatore Quasimodo


Lasta ĝisdatigo: 2021/01/09 - 23:48 - © EVA - Mauro Nervi
Supren Retro Presu Serĉu Mapo de la retejo Salutu (por retestro)