leonardo.jpg

Salvatore Quasimodo: Videbla, nevidebla

Visibile, invisibile

Videbla, nevidebla

Videbla, nevidebla
la ĉaristo sur la horizonto
en la brakoj de la vojo vokas
responde al la voĉo de l´ insuloj.
Ankaŭ mi ne iras drive,
ĉirkaŭe, tamburas la mondo, mi legas
mian historion kiel nokta gardisto
legas la pluvajn horojn. La sekreto havas marĝenojn
feliĉajn, ruzojn, malfacilajn altirojn.
Mia vivo, loĝantoj kruelaj, ridetantaj
de miaj vojoj, de miaj pejzaĝoj,
estas sen teniloj sur la pordoj.
Mi ne preparas min por la morto,
mi scias la originon de l' aferoj,
la fino estas surfaco sur kiu vojaĝas
la invadanto de mia ombro,
mi ne konas la ombrojn.

tradukis Baldur Ragnarsson

Visibile, invisibile

Il carrettiere all'orizzonte
nelle braccia della strada chiama
risponde alla voce delle isole.
Anch'io non vado alla deriva,
intorno rulla il mondo, leggo
la misa storia come guarda di notte
le ore delle pioggie. Il segreto ha margini
felici, stratagemmi, attrazioni difficili.
La mia vita, abitanti crudeli e sorridenti
delle mie vie, dei miei paesaggi,
è senza maniglie alle porte.
Non mi preparo alla morte, so il principio delle cose,
la fine è una superficie dove viaggia
l'invasore della mia ombra.
Io non conosco le ombre.

verkis Salvatore Quasimodo


Lasta ĝisdatigo: 2021/01/09 - 23:48 - © EVA - Mauro Nervi
Supren Retro Presu Serĉu Mapo de la retejo Salutu (por retestro)